Karta Wisielec

Wielkie Arkana

Karta przedstawia młodego mężczyznę powieszonego za lewą nogę, z rękami za plecami. Charakterystyczną cechą wizerunku przedstawianego na Karcie Wisielca jest to, że twarz powieszonej postaci nie wyraża cierpienia.

Inne nazwy – Zdrajca, Złodziej, Krzyż Tau, Duch Wszechmocnych Wód
Litera alfabetu hebrajskiego – Mem
Znak astrologiczny lub hermetyczny – Woda
Miesiąc lub dzień tygodnia – Wrzesień

Znaczenie karty – Zawieszenie, odcięcie od starych form, rozmyślanie, kontemplacja, wyciszenie, rozrachunek z dotychczasowym życiem, wycofanie się, odpoczynek, potrzeba bycia z samym sobą, oddalenie, wewnętrzny spokój, poznawanie własnej podświadomości, ukojenie, regeneracja.

Karta odwrócona – Apatia, niechęć do podejmowania działań, melancholia, pochopne działanie, podjęcie działania ze świadomością nieprzygotowania się do nich, bezmyślne działania, pustka, próżnia, nerwowość, potrzeba odpoczynku.

Typ osoby w położeniu prostym – Osoba podchodząca kontemplacyjnie do życia, sumienny, ale mało twórczy pracownik, uczeń oddany swojemu mistrzowi.

Typ osoby w położeniu odwróconym – Człowiek, który żyje według określonego sztywnego planu, osoba wyrachowana, ktoś próbujący stymulować siebie używkami.

Problemy zdrowotne – układ odwrócony – W sferze psychicznej, ucieczka od rzeczywistości w narkotyki, alkohol, leki, śpiączkę.

Oznaczenia miejsc – Te, w których jesteśmy z konieczności, nielubiana praca czy wymuszone spotkanie rodzinne lub towarzyskie, nudny wykład.

Wielkie Arkana
Zbiór archetypów

Wielkie wtajemniczenia Arkana Wielkie mogą być interpretowane jako zbiór 22 archetypowych sytuacji, postaci i ról, jakich doświadczają ludzie w swojej życiowej wędrówce, której celem, jak twierdzą ezoterycy i mistycy, jest oświecenie duszy. Wielkie Arkana to 21 kart ponumerowanych od 1 do 21 oraz nienumerowana karta Głupca, którą umieszczano najczęściej na …

Wielkie Arkana
Karta Świat

Na karcie widoczna jest tańcząca postać, często naga. Zazwyczaj jest otoczona wieńcem, za którym znajdują się inne postaci (często symbole Ewangelistów: anioł, orzeł, lew i wół; porównaj z Maiestas Domini). Czasem centralna postać podtrzymuje planetę Ziemię. Inne nazwy – Uniwersum, Zbawca, Tańczący Bóg Litera alfabetu hebrajskiego – Taw Znak astrologiczny …

Wielkie Arkana
Karta Sąd Ostateczny

Na karcie widnieje przedstawienie biblijnego Sądu Ostatecznego. Widoczne są nagie postaci ludzkie powstające z grobów. Powyżej, na niebie, znajduje się dmący w trąbę anioł. Inne nazwy – Sąd, Anioł, Duch pierwotnego Ognia Litera alfabetu hebrajskiego – Szin Znak astrologiczny lub hermetyczny – Ogień Miesiąc lub dzień tygodnia – Sobota Znaczenie …