Karta Sąd Ostateczny

Wielkie Arkana

Na karcie widnieje przedstawienie biblijnego Sądu Ostatecznego. Widoczne są nagie postaci ludzkie powstające z grobów. Powyżej, na niebie, znajduje się dmący w trąbę anioł.

Inne nazwy – Sąd, Anioł, Duch pierwotnego Ognia
Litera alfabetu hebrajskiego – Szin
Znak astrologiczny lub hermetyczny – Ogień
Miesiąc lub dzień tygodnia – Sobota

Znaczenie karty – Wezwanie, nadzieja na lepsze życie, osoba duchowna, uduchowienie, miłosierdzie, przebaczenie, niezwykła przemiana, ingerencja sił wyższych, nowina, ważna wiadomość, przebudzenie, wyrwanie z marazmu, powołanie, przesłanie, opieka, przypomnienie, dowód pamięci, rozważanie własnych dokonań, ocena, poddanie się osądowi, wyzwolenie.

Karta odwrócona – Strach, lęk przed oceną, sytuacja, która nas przeraża, niewiara, brak pierwiastka duchowego, ateista, brak nadziei, brak wiadomości na przyszłość, strach przed przyznaniem się do winy.

Typ osoby w położeniu prostym – Idealista wcielający w czyn swoje idee, ktoś mocno wierzący w to, co robi, ktoś, kto osiągnął szczyt rozwoju duchowego.

Typ osoby w położeniu odwróconym – Szaleniec, nawiedzony, fanatyk, osoba narzucająca siłą swoje poglądy i przekonania.

Problemy zdrowotne – układ odwrócony – Związane z kośćcem, nerwami, wątrobą lub trzustką.

Oznaczenia miejsc – Pustynia, klasztory różnych wyznań, ulice i place wielkich miast, miejsca, do których tęsknimy, miejsca z naszego dzieciństwa.

Wielkie Arkana
Zbiór archetypów

Wielkie wtajemniczenia Arkana Wielkie mogą być interpretowane jako zbiór 22 archetypowych sytuacji, postaci i ról, jakich doświadczają ludzie w swojej życiowej wędrówce, której celem, jak twierdzą ezoterycy i mistycy, jest oświecenie duszy. Wielkie Arkana to 21 kart ponumerowanych od 1 do 21 oraz nienumerowana karta Głupca, którą umieszczano najczęściej na …

Wielkie Arkana
Karta Świat

Na karcie widoczna jest tańcząca postać, często naga. Zazwyczaj jest otoczona wieńcem, za którym znajdują się inne postaci (często symbole Ewangelistów: anioł, orzeł, lew i wół; porównaj z Maiestas Domini). Czasem centralna postać podtrzymuje planetę Ziemię. Inne nazwy – Uniwersum, Zbawca, Tańczący Bóg Litera alfabetu hebrajskiego – Taw Znak astrologiczny …

Wielkie Arkana
Karta Słońce

W centrum obrazu na karcie znajduje się wizerunek Słońca. Najczęściej poniżej namalowany jest zielony ogród kwiatowy, a w nim dwoje bawiących się nagich dzieci oświetlanych słonecznymi promieniami. Czasem zamiast dzieci w ogrodzie siedzą młodzi mężczyzna i kobieta. Inne nazwy – Sol, Pan Ognia Litera alfabetu hebrajskiego – Resz Znak astrologiczny …