Karta Papieżyca

Wielkie Arkana

Karta przedstawia siedzącą na tronie starszą kobietę, ubraną w długą szatę i papieską koronę. Na kolanach Papieżyca trzyma otwartą książkę.

Inne nazwy – Kapłanka, Hierofantka, Junona, Kapłanka Srebrnej Gwiazdy, Czarownica
Litera alfabetu hebrajskiego – Gimel
Znak astrologiczny lub hermetyczny – Księżyc
Miesiąc lub dzień tygodnia – Poniedziałek

Znaczenie karty – Wtajemniczenie, zrozumienie, wrażliwość, bezpieczeństwo emocjonalne, poszukiwanie ścieżek duchowego rozwoju, tajemnica, oświecenie, intuicja, wyższy stopień wtajemniczenia, edukacja, podświadomość, przystosowanie się do zmiany, asymilacja, opieka, stany mistyczne.

Karta odwrócona – Niezrozumienie, iluzja, chorobliwe wyobrażenia, zaburzenia psychiczne, zmienność nastrojów, kaprys, zahamowania psychiczne, przesądy, nadwrażliwość, nieśmiałość.

Typ osoby w położeniu prostym – Kobieta , która uczy życia, opiekunka, terapeutka, osoba odsłaniająca tajniki życia.

Typ osoby w położeniu odwróconym – Zła kobieta, osoba wykorzystująca czarną magię do swoich celów, osoba sprzedajna, prostytutka.

Problemy zdrowotne – układ odwrócony – W sferze moczowo – płciowej

Oznaczenia miejsc – Miejsce służące do nauki, medytacji, las, swobodna przestrzeń nie tknięta cywilizacją.

Wielkie Arkana
Zbiór archetypów

Wielkie wtajemniczenia Arkana Wielkie mogą być interpretowane jako zbiór 22 archetypowych sytuacji, postaci i ról, jakich doświadczają ludzie w swojej życiowej wędrówce, której celem, jak twierdzą ezoterycy i mistycy, jest oświecenie duszy. Wielkie Arkana to 21 kart ponumerowanych od 1 do 21 oraz nienumerowana karta Głupca, którą umieszczano najczęściej na …

Wielkie Arkana
Karta Świat

Na karcie widoczna jest tańcząca postać, często naga. Zazwyczaj jest otoczona wieńcem, za którym znajdują się inne postaci (często symbole Ewangelistów: anioł, orzeł, lew i wół; porównaj z Maiestas Domini). Czasem centralna postać podtrzymuje planetę Ziemię. Inne nazwy – Uniwersum, Zbawca, Tańczący Bóg Litera alfabetu hebrajskiego – Taw Znak astrologiczny …

Wielkie Arkana
Karta Sąd Ostateczny

Na karcie widnieje przedstawienie biblijnego Sądu Ostatecznego. Widoczne są nagie postaci ludzkie powstające z grobów. Powyżej, na niebie, znajduje się dmący w trąbę anioł. Inne nazwy – Sąd, Anioł, Duch pierwotnego Ognia Litera alfabetu hebrajskiego – Szin Znak astrologiczny lub hermetyczny – Ogień Miesiąc lub dzień tygodnia – Sobota Znaczenie …