Karta Papież

Wielkie Arkana

Na karcie widoczna jest postać starszego mężczyzny, ubranego w długi płaszcz i papieską tiarę, trzymającego w lewej ręce laskę z potrójnym krzyżem. Mężczyzna siedzi na tronie, pomiędzy dwoma wysokimi kolumnami. Czasem widoczne są klęczące u stóp Papieża postaci, które ten błogosławi gestem prawej dłoni.

Inne nazwy – Wielki Kapłan, Hierofant, Mistrz, Wielki Ojciec, Mag Wieczności, Jupiter
Litera alfabetu hebrajskiego – Waw
Znak astrologiczny lub hermetyczny – Byk
Miesiąc lub dzień tygodnia – Marzec

Znaczenie karty – Autorytet moralny i religijny, nauczyciel, duchowy przywódca, rytualizm, cierpliwość, łagodność, świętość, konsekwentne postępowanie, pobożność, miłosierdzie, zaufanie, poszukiwanie prawdy, tradycja, podporządkowanie się normom etycznym i moralnym.

Karta odwrócona – Dewocja, bigotyzm, sekciarstwo, fanatyzm religijny, nietolerancja, obłuda, fałsz, brak miłosierdzia, zły przewodnik, zgubienie właściwej drogi, kłamstwo, materializm, konserwatyzm, wąskie poglądy, przesądy.

Typ osoby w położeniu prostym – Szanowany duchowny, autorytet duchowy, ksiądz z powołania.

Typ osoby w położeniu odwróconym – Fałszywy prorok, guru, przywódca sekty, kapłan bez powołania, dewotka.

Problemy zdrowotne – układ odwrócony – W zakresie kośćca, kręgosłupa – kark, szyja, klatka piersiowa.

Oznaczenia miejsc – Kościół, klasztor oraz inne usankcjonowane miejsca kultu religijnego wszelkich wyznań, dom o starych tradycjach, dworek szlachecki.

Wielkie Arkana
Zbiór archetypów

Wielkie wtajemniczenia Arkana Wielkie mogą być interpretowane jako zbiór 22 archetypowych sytuacji, postaci i ról, jakich doświadczają ludzie w swojej życiowej wędrówce, której celem, jak twierdzą ezoterycy i mistycy, jest oświecenie duszy. Wielkie Arkana to 21 kart ponumerowanych od 1 do 21 oraz nienumerowana karta Głupca, którą umieszczano najczęściej na …

Wielkie Arkana
Karta Świat

Na karcie widoczna jest tańcząca postać, często naga. Zazwyczaj jest otoczona wieńcem, za którym znajdują się inne postaci (często symbole Ewangelistów: anioł, orzeł, lew i wół; porównaj z Maiestas Domini). Czasem centralna postać podtrzymuje planetę Ziemię. Inne nazwy – Uniwersum, Zbawca, Tańczący Bóg Litera alfabetu hebrajskiego – Taw Znak astrologiczny …

Wielkie Arkana
Karta Sąd Ostateczny

Na karcie widnieje przedstawienie biblijnego Sądu Ostatecznego. Widoczne są nagie postaci ludzkie powstające z grobów. Powyżej, na niebie, znajduje się dmący w trąbę anioł. Inne nazwy – Sąd, Anioł, Duch pierwotnego Ognia Litera alfabetu hebrajskiego – Szin Znak astrologiczny lub hermetyczny – Ogień Miesiąc lub dzień tygodnia – Sobota Znaczenie …