Karta Śmierć

Wielkie Arkana

Najbardziej znanym wizerunkiem arkanu Śmierć jest postać ludzkiego szkieletu wędrującego z kosą. Często ziemia, po której kroczy Śmierć, jest pokryta ludzkimi kośćmi. Bywa, że zamiast kościotrupa na karcie występuje konny jeździec trzymający kosę, łuk albo miecz.

Inne nazwy – Szkielet, Mór, Wielka Przemiana, Strażnik Bramy Śmierci
Litera alfabetu hebrajskiego – Nun
Znak astrologiczny lub hermetyczny – Skorpion
Miesiąc lub dzień tygodnia –

Znaczenie karty – Przemiana, transformacja, przejście z jednego etapu życia do drugiego. wyciszenie starych form, odcięcie się od przeszłości, punkt wyjścia, nagła zmiana, koniec, wyzwolenie, początek nowych, korzystnych wydarzeń, punkt zwrotny, śmierć kliniczna, koniec danego etapu życia, zakończenie.

Karta odwrócona – Tragedia, depresja, rozpacz, nieuchronne niekorzystne zdarzenie, powikłanie drogi życiowej, z której można się wyzwolić tylko za pomocą zdecydowanego cięcia, poważna choroba, zakończenie związku, samotność, odejście bliskiej osoby.

Typ osoby w położeniu prostym – Osoba po ciężkich przeżyciach, ktoś, w kim dokonały się duże zmiany, stary człowiek.

Typ osoby w położeniu odwróconym – Ciężko chory lub nieżyjący krewny, bądź dobry znajomy.

Problemy zdrowotne – układ odwrócony – Nieuleczalne lub przewlekłe choroby, choroby zakaźne, narządy rodne.

Oznaczenia miejsc – Nowe miejsce zamieszkania, nowy kraj lub miasto, własny dom, w którym dokonujemy rewolucyjnych zmian.

Wielkie Arkana
Zbiór archetypów

Wielkie wtajemniczenia Arkana Wielkie mogą być interpretowane jako zbiór 22 archetypowych sytuacji, postaci i ról, jakich doświadczają ludzie w swojej życiowej wędrówce, której celem, jak twierdzą ezoterycy i mistycy, jest oświecenie duszy. Wielkie Arkana to 21 kart ponumerowanych od 1 do 21 oraz nienumerowana karta Głupca, którą umieszczano najczęściej na …

Wielkie Arkana
Karta Świat

Na karcie widoczna jest tańcząca postać, często naga. Zazwyczaj jest otoczona wieńcem, za którym znajdują się inne postaci (często symbole Ewangelistów: anioł, orzeł, lew i wół; porównaj z Maiestas Domini). Czasem centralna postać podtrzymuje planetę Ziemię. Inne nazwy – Uniwersum, Zbawca, Tańczący Bóg Litera alfabetu hebrajskiego – Taw Znak astrologiczny …

Wielkie Arkana
Karta Sąd Ostateczny

Na karcie widnieje przedstawienie biblijnego Sądu Ostatecznego. Widoczne są nagie postaci ludzkie powstające z grobów. Powyżej, na niebie, znajduje się dmący w trąbę anioł. Inne nazwy – Sąd, Anioł, Duch pierwotnego Ognia Litera alfabetu hebrajskiego – Szin Znak astrologiczny lub hermetyczny – Ogień Miesiąc lub dzień tygodnia – Sobota Znaczenie …