Karta Król Buław

Buławy

KRÓL BUŁAW – ZNACZENIE KARTY: Określa pierwszy miesiąc albo aktywny miesiąc pory roku.

Typ choleryka
Przedsiębiorcza, zdecydowana osoba, szef, mężczyzna na stanowisku, kochanek, temperament, seksualizm, zdrowie, witalność, prokreacja, przywódca, dominacja, władza, dobry władca troszczących się o poddanych, zrozumienie, mąż, ojciec, poszanowanie dla norm etycznych i moralnych, humanitaryzm.
Najczęstsze zawody: polityk, przedsiębiorca, biznesmen, sędzia, policjant, żołnierz, przywódca, lider, organizator, szef sztabu wyborczego, podróżnik, oficer marynarki.

KARTA ODWRÓCONA:
Prostactwo, zadziorność, tyran, szef narzucający swą wolę podwładnym bez liczenia się z ich zdaniem, bezwzględność, dążenie do sukcesu bez przebierania w środkach, skłonność do rozpusty, gwałt, głupota, brak norm moralnych i etycznych w postępowaniu.

Buławy
Karta Królowa Buław

KRÓLOWA BUŁAW – ZNACZENIE KARTY: Określa drugi miesiąc albo pasywny miesiąc roku. Kobieta piękna i zmysłowa, miłość do kobiety, seks, rozkosz, kobieta przedsiębiorcza, zdecydowana, biorąca swoje życie w swoje ręce, miłosierdzie, troska o innych, praca charytatywna, dobra rada, pomoc duchowa, wsparcie. Najczęstsze zawody: terapeuta, psycholog, chirurg, mechanik samochodowy, pilot, marynarz, …

Buławy
Karta Rycerz Buław

RYCERZ BUŁAW – ZNACZENIE KARTY: Określa trzeci miesiąc albo miesiąc realizacji. Zmiana, początek przedsięwzięcia, przeprowadzka, podróż do innego kraju, rozpoczęcie wszystkiego od nowa, optymizm, zdecydowanie, ruchliwość, walka, zapalczywość. Najczęstsze zawody: organizator, aktor, filmowiec, przedsiębiorca, jubiler, wystawca, marszand, urzędnik, zegarmistrz, przewodniczący, prezes spółki. KARTA ODWRÓCONA: Zły początek, błędne wytyczne, niepowodzenie w …

Buławy
Karta Giermek Buław

GIERMEK BUŁAW – ZNACZENIE KARTY: Określa przejście od jednej pory roku do następnej. Zaufany przyjaciel, emisariusz, list, nowina, szczerość, serdeczność, ktoś, na kim można polegać, życzliwość, dobre intencje. Najczęstsze zawody: filozof, adwokat, prawodawca, duchowny, parlamentarzysta, biograf, hodowca koni, nauczyciel jazdy konnej, instruktor samochodowy, wykładowca w szkole wyższej, misjonarz. KARTA ODWRÓCONA: …