Karta Dziewiątka Kielichów

Kielichy

DZIEWIĄTKA KIELICHÓW – ZNACZENIE KARTY: 13 wrzesień do 22 września

Zachowana hierarchia wartości, dobrobyt, harmonia, stabilizacja życiowa, dobre samopoczucie, gromadzenie dóbr, stałość w uczuciach, tradycjonalizm, konserwatyzm, niechęć do dokonywania zmian, dobre zdrowie, życie rodzinne.

KARTA ODWRÓCONA:
Zmiana, która wytrąciła z równowagi, strata czegoś, kradzież mienia, brak wyobraźni, niepokój spowodowany wydarzeniami, których nie potrafimy zrozumieć, nieoczekiwane, przewartościowanie spraw w naszym życiu, zmiana istniejącego dotąd porządku, trudności w przystosowaniu się do zaistniałej sytuacji, utrata pewności siebie.

Kielichy
Karta Król Kielichów

KRÓL KIELICHÓW – ZNACZENIE KARTY: Określa pierwszy miesiąc albo aktywny miesiąc pory roku. Typ flegmatyka. Ojcostwo, miłość ojcowska, mądrość, służenie radą, otaczanie opieką, opanowanie, dojrzała twórczość, nauczyciel, mistrz, towarzysz życia, człowiek dobry i prawy. Najczęstsze zawody: terapeuta, doradca, artysta, filmowiec, lekarz, duchowny, psycholog, parapsycholog, chemik, instruktor, dietetyk, restaurator. KARTA ODWRÓCONA: …

Kielichy
Karta Królowa Kielichów

KRÓLOWA KIELICHÓW – ZNACZENIE KARTY: Określa drugi miesiąc albo pasywny miesiąc roku. Kobieta wrażliwa, artystyczna dusza, marzycielstwo, romantyzm, czułość, wzruszenie, piękno, zdolności artystyczne, matczyność, delikatność, uczuciowa dziewczyna, oryginalna i fascynująca osobowość, tolerancja, wyrozumiałość, zrozumienie. Najczęstsze zawody: akuszerka, lekarz – położnik, reżyser, malarz, poeta, hotelarz, przedszkolanka, opiekunka w żłobku, producent żywności, …

Kielichy
Karta Rycerz Kielichów

RYCERZ KIELICHÓW – ZNACZENIE KARTY: Określa trzeci miesiąc albo miesiąc realizacji. Oświadczyny, poszukiwanie obiektu marzeń, oderwanie od rzeczywistości, ogromna tęsknota, zbliżanie się do osiągnięcia celu, propozycja, niezaspokojone pragnienie, człowiek całkowicie odmieniony przez uczucie. Najczęstsze zawody: filozof, badacz, lekarz, astrolog, chiromanta, kryminolog, detektyw, szpieg, oficer wywiadu, przedsiębiorca pogrzebowy, grabarz, chemik. KARTA …