Runy

Teiwaz

Teiwaz, Tiwaz – zdecydowanie, precyzyjny cel, męstwo, odwaga, sprawiedliwość, uczciwość uczciwość, godność, sprawiedliwość, poświęcenie, prawo, słuszność, porządek, sława, zwycięstwo, stanowczość, wytrwałość. Potencjał runy: przenikliwość, przemyślana dokładność, męstwo. Przesłanie runy: miej odwagę przyjąć na siebie odpowiedzialność za skutki Twoich decyzji i wyborów. Właściwości i zastosowanie: godność, sprawiedliwość, poświęcenie, prawo, słuszność, porządek, …

Runy

Berkanan

Berkanan, Berkano – płodność, uzdrowienie, nowy początek, kobiecość, wyobraźnia czułość, macierzyństwo, narodziny, rozwój, płodność, obfitość, pierwiastek żeński Potencjał runy: odżywcza, macierzyńska energia, rozwój i duchowe wsparcie. Przesłanie runy: postaraj się zbliżyć do przyrody i naturalnego biegu rzeczy. Właściwości i zastosowanie: macierzyństwo, narodziny, rozwój, płodność, obfitość, pierwiastek żeński. Runa opieki i …

Runy

Laukaz

Laukaz, Laguz – intuicja, nadzieja, rytmiczny przepływ, nawiązanie kontaktu z własnym wnętrzem odporność, rzeka, morze, intuicja, płynność, uwalnianie, uczucia, to, co nieświadome, woda, wtajemniczenie, głos wewnętrzny, oczyszczenie, równowaga emocjonalna, odwaga, bliskość duchowa. Potencjał runy: wzmocnienie percepcji, silny głos wewnętrzny. Przesłanie runy: wsłuchuj się w swoje uczucia i wyciągaj wnioski z …

Runy

Mannaz

Mannaz – przyjaźń, współdziałanie, inteligencja, podobieństwo, optymizm niezawodność, ludzkość, człowieczeństwo, społeczeństwo, integracja, współpraca, jednoczenie przeciwności, partnerstwo, współpraca, urzędy, osobowość, ego świadomość, psychologia, psychoanaliza, wynalazczość, optymizm. Potencjał runy: dążenie do doskonałości. Przesłanie runy: poznaj siebie, swoje mocne i słabe strony. Właściwości i zastosowanie ludzkość, człowieczeństwo, społeczeństwo, integracja, współpraca, jednoczenie przeciwności, partnerstwo, …

Runy

Algiz

Algiz – instynkt, naturalna ochrona, bezpieczeństwo męstwo, ochrona, opieka, kontakt z podświadomością, siła, powodzenie, dobrobyt, związek z Bogiem, pomyślność. Potencjał runy: jednocząca, wzmacniająca siła, opieka. Przesłanie runy: nie zapominaj o swojej podatności na zranienia i o szkodliwych wpływach, które mogą zepchnąć Cię z obranej drogi. Właściwości i zastosowanie ochrona, opieka, …

Runy

Ehwaz

Ehwaz – współdziałanie, postęp, wielkie zmiany, zdolności do adaptacji współdziałanie, harmonia, współpraca, partnerstwo, ruch do przodu, siła, mobilność, prędkość, wspólnota, symbioza, praca zespołowa, inicjatywa, pośrednictwo, powrót do równowagi także duchowej. Potencjał runy: dynamiczna harmonia, inicjatywa. Przesłanie runy: zachowuj równowagę duchową, niezależnie od sytuacji zawsze bądź sobą. Właściwości i zastosowanie harmonia, …